Zwalczanie bakterii listerii | Ekes DDD Pest Control

Zwalczanie Listerii


Listeria monocytogenes ciekawostka czy zagrożenie?

Do lat 80. XX wieku listerioza, choroba wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes, była głównie zmartwieniem służb weterynaryjnych, ponieważ powodowała zapalenie opon mózgowych u owiec i bydła.

W 1981 roku stwierdzono pierwsze przypadki listeriozy u ludzi. Badania prowadzone przez Schlechla i współpracowników wykazały, że Listeria przenosi się drogą pokarmową, a przyczyną wybuchu epidemii listeriozy w Nowej Szkocji w 1981 roku była surówka warzywna. Kapusta użyta do sałatki nawożona była obornikiem owczym, pochodzącym od stada z przypadkami bydlęcej listeriozy. W kolejnych latach stwierdzono kolejne epidemie, które były spowodowane spożyciem różnych produktów spożywczych np:

  • 1990- Australia- pasztety,
  • 1994/95- Szwecja- wędzone owoce morza,
  • 1995- Francja- sery dojrzewające,
  • 1998/99- Finlandia-  masło,
  • 2000- USA- wędliny z indyka.

Wiele państw ustanowiło minimalną ilość komórek L. monocytogenes, która może być obecna w żywności. Dyrektywa Unii Europejskiej określa „zerową tolerancję” dla 25g żywności, pojawienie się 10 jtk w 25g produktu gotowego uważa się za niedopuszczalne. W Niemczech obecność Listerii  ponad 10 jtk/g produktu powoduje jego wycofanie ze sprzedaży, natomiast w USA Listeria nie może występować w 50g produktu.


Charakterystyka bakterii

Listeria monocytogenes oraz Listeria ivanovii to jedne z najgroźniejszych patogenów ludzkich i zwierzęcych. Te Gram-dodatnie, nieprzetrwalnikujące pałeczki są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Występują głównie w glebie, zarówno pól uprawnych jak i nieużytków, a także w lasach, ściekach oraz środowisku wodnym. Obecność komórek Listeria stwierdzono u różnych gatunków zwierząt i człowieka. Według FAO/WHO około 6-10% populacji ludzkiej jest nosicielami tej bakterii.

Listeria monocytogenes jest fakultatywnym beztlenowcem i może rozwijać się w żywności zapakowanej pod próżnią i w atmosferze modyfikowanej (przeżywa stężenie do 30% CO2). Bakteria ta ma szerokie spektrum działania, ponieważ przeżywa w temp. od -2oC do +45oC (optimum wzrostu 30-37oC), bez zmian swoich funkcji życiowych i patogenności. Mimo, że całkowitą inaktywację tych bakterii uzyskuje się w temp. powyżej 75oC, to może przetrwać krótkotrwałą pasteryzację i mrożenie, łatwo uodparnia się na podprogowe dawki konserwantów i środków myjących, tworząc swoiste biofilmy na powierzchni urządzeń przetwórczych. Bakterie Listerii rosną w szerokim zakresie pH 4,3-9,6 z optimum 7,0. 


O nas


Informacje o firmie EKES DDD PEST CONTROL
O nas

Kontakt


Zapraszamy do kontaktu.
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu i zapoznania się z naszą ofertą, obejmującą likwidację listerii. Usługi wykonywane są certyfikowanymi preparatami, przed doświadczony personel, dzięki czemu mają Państwo gwarancję bezpiecznego i efektywnego zabiegu.