Audyt Biologa Terenowego

Audyt biologa terenowego

Wśród usług oferowanych naszym klientom znajduje się także audyt biologa terenowego, który jest standardową częścią systemu zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. Audyty są obowiązkowe w firmach działających w branży spożywczej, które muszą realizować standardy określone w normach polskich oraz europejskich.

Biolog, podczas realizacji zlecenia, ściśle współpracuje z kadrą zarządzającą zakładem, informując na bieżąco o swoich ustaleniach, a także o proponowanych działaniach naprawczych, które należy wdrożyć. Efektem audytu jest również pisemny raport, zawierający opis istniejących zabezpieczeń zakładu oraz rekomendacje specjalisty.


Zadania biologa terenowego

Szczegółowe zadania biologa terenowego obejmują między innymi ocenę stanu utrzymania budynków, warunków panujących w zakładzie, sposobu przyjmowania materiałów, przetwarzania surowców, a także wysyłania gotowych produktów. Aby dokonać rzetelnej oceny stanu zabezpieczeń oraz wdrożonych procedur niezbędna jest inspekcja całego zakładu.

Sprawdzeniu podlegają nie tylko obiekty produkcyjne, ale także budynki techniczne oraz otaczające zakład tereny zielone. Celem inspekcji jest dokładne wskazanie ubytków, szczelin czy otworów w budynkach, które mogą sprzyjać przenikani i rozwojowi szkodników. Wizja jest również przydatna do weryfikacji jakości pracy obsługującego firmę technika DDD oraz do oceny efektywności obiegu dokumentacji Pest Control.


Wyniki pracy

Wyniki pracy biologa terenowego przedstawiane są osobom zarządzającym zakładem lub upoważnionym pracownikom w formie pisemnego raportu. Opracowanie zawiera opis aktualnych zabezpieczeń, a także dokumentację fotograficzną. Biolog sporządza również rekomendacje, których celem jest modyfikacja obowiązujących w zakładzie procedur i dostosowanie ich do wymagań stawianych przez regulacje prawne.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do kontaktu. W trakcie wstępnej rozmowy odpowiemy na wszystkie państwa pytania, a także udzielimy szczegółowych informacji na temat audytu wykonywanego przez biologa terenowego. Nasza oferta obejmuje usługę kompleksową, jaką jest dojazd pracownika do państwa, przeprowadzenie audytu, a także sporządzenie pisemnego raportu. Czas inspekcji biologa szacowany jest zwykle na około 3 godziny, natomiast dokumentację audytową przekazujemy klientom w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia zakończenia wizytacji.


O nas


Informacje o firmie EKES DDD PEST CONTROL
O nas

Kontakt


Zapraszamy do kontaktu.
Kontakt

Zapraszamy do kontaktu. Gwarantujemy profesjonalne i rzetelne wykonanie dezynfekcji. Realizację zabiegu rozpoczynamy niezwłocznie od zgłoszenia, a po jego zakończeniu wystawiamy dokumenty określające między innymi rodzaj użytych preparatów, co bywa pomocne w przypadku kontroli przeprowadzanych przez inspekcję sanitarną.