Certyfikaty

Certyfikaty


Certyfikaty, zaświadczenia i świadectwa ukończonych kursów, szkoleń i warsztatów

(dokumenty do wglądu w siedzibie firmy lub na żądanie organów kontrolnych).

Wszyscy pracownicy przechodzą co najmniej raz do roku szkolenie z zakresu DDD.

Zobacz nasze certyfikaty