O PSPDDD | Ekes DDD Pest Control

O PSPDDD

O PSPDDD

O Polskim Stowarzyszeniu Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji (PSP DDD) powstało dnia 25 kwietnia 1994 r. i obecnie liczy około 230 członków. Zrzesza profesjonalne firmy świadczące usługi DDD, producentów oraz hurtowników urządzeń i środków do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

Każdy członek naszego Stowarzyszenia posiada Legitymację Członkowską PSP DDD, świadczącą o jego odpowiednim poziomie fachowym i potwierdzającą, że jemu można powierzyć zwalczanie szkodników sanitarnych i magazynowych.

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji współpracuje z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą.

Polskie Stowarzyszenie Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji wydaje własne czasopismo – Kwartalnik „Biuletyn PSP DDD”, w którym ukazują się artykuły popularno-naukowe i popularne z zakresu problematyki sanitarno-higienicznej. Estetycznie i na wysokim poziomie fachowym redagowane pismo wypełnia lukę w piśmiennictwie z tego zakresu.

Stowarzyszenie prowadzi systematyczne szkolenia swoich członków w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji. Tematyka szkoleń obejmuje szeroką wiedzę z zakresu biologii, szkodliwości i nowoczesnych metod zwalczania szkodników sanitarnych i magazynowych. Na kursach, warsztatach i konferencjach szkoleniowych organizowanych przez PSP DDD, członkowie zapoznają się z nowościami na rynku urządzeń do monitorowania szkodników i preparatów chemicznych. Uczą się poprawnych zasad stosowania środków chemicznych i BHP. Studiują prawo żywnościowe Unii Europejskiej, zasady systemu HACCP. Wykładowcami na szkoleniach są pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Państwowego Zakładu Higieny, Akademii Medycznej w Warszawie, uniwersytetów i instytutów naukowych.

Zachęcamy Kolegów, którzy jeszcze nie wstąpili do Stowarzyszenia, aby zostali członkami Polskiego Stowarzyszenia Pracowników Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji.

Udostępnij: